Dagbesteding

Een dagje ouder
Als u een dagje ouder word, wilt u het misschien rustiger aan gaan doen. U wilt minder gaan werken door werk af te bouwen, te stoppen met werken of met pensioen te gaan. Maar het kan ook zo zijn, dat u het tempo van de dagbesteding te hoog vindt, of juist verlegen zit om een zinvolle of leuke dagbesteding. Rustiek is misschien de oplossing voor u.

Activiteiten in ontspannen sfeer
Ivoor bevindt zich in een landelijke omgeving met veel rust en ruimte.
De ouderensoos biedt de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer activiteiten te doen die u zelf leuk vindt. We bieden een plek waar respectvol en deskundig met het ouder worden, wordt omgegaan. We begeleiden het proces van het ouder worden en hetgeen hiermee samenhangt.

Persoonlijke benadering
Ons uitgangspunt is een persoonlijke benadering, waarin een ieder zichzelf kan zijn en eigen keuzes maakt. De ondersteuning is op basis van betrokkenheid waarbij wij ernaar streven dat ieder persoon zich veilig en geliefd voelt.

Wat is Zozijn
Zozijn is een professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven.Het werkgebied van Zozijn ligt in Gelderland en Overijssel.

Dagbesteding
Zozijn begint bij Ivoor in Raalte met dagbestedingsplek voor oudere mensen met een verstandelijke beperking. Een plek waar je oud mag zijn en de activiteiten vooral zijn gericht zijn op beleving.