Trias

Trias, opvoeden en opgroeien.

Algemeen:

We zijn sterk in opvoeden en opgroeien, van huis uit. En kijken daarbij altijd vanuit het kind en gezin. We geloven in ‘het gewone, alledaagse leven’. In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het gezin in hun eigen omgeving; thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk vinden om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief en in een vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot intensieve zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. Trias is met 400 praktijkgerichte professionals en ruim 450 pleeggezinnen actief in de regio’s Noord West Overijssel, Vechtdal, Salland en stad Zwolle.

Coachen & ondersteunen:

Vanuit locatie Ivoor in Raalte bieden we het volgende:

Ambulante ondersteuning thuis

We bieden ondersteuning (met ingang van 1 januari 2015 vanuit een wijk-/gemeenteteam) in de context van de cliënt, thuis en in zijn directe omgeving. De ondersteuning  is laagdrempelig, op maat en gemakkelijk bereikbaar voor kind/jongere, zijn gezin en generalisten in het voorveld. De ondersteuning op maat varieert van opvoedadvies tot een intensief ondersteuningstraject in het gezin en de omgeving. Afhankelijk van de hulpvraag, zijn verschillende methodieken mogelijk.

Zorg, opvang en onderwijs

We coachen en ondersteunen op de plek waar de zorgvraag ligt. Dit kan de professional (generalist) in het voorveld zijn, maar ook de professional op een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, het onderwijs, consultatiebureaus en overige betrokken zorgpartners. Samen met onze partners zoeken we uit wat wel en niet werkt en versterken we de kracht van betrokken professionals. Hiermee bieden we in een vroegtijdig stadium expertise om te voorkomen dat zwaardere ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving nodig is.
We beschikken over PBS-specialisten. Positive Behaviour Support (PBS) is een schoolbrede aanpak afkomstig uit de Verenigde Staten die er op gericht is in de schoolgemeenschap systemen te ontwikkelen met als doel een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat te realiseren.

Op locatie Ivoor biedt Trias dagbehandeling voor het jonge kind (t/m 6 jaar) op de groep ‘Kikker’ en is dagbehandeling voor schoolgaande jeugd (vanaf 5 jaar) op groep ‘Kei’ mogelijk. Daarnaast beschikt Trias over een groot trainingsaanbod, zowel individueel of groepsgericht, en kan zorg bij een jeugdzorgboerderij ingezet worden, als daar een hulpvraag voor is.

Zelfstandigheid

We beschikken over medewerkers die zich specifiek bezig houden met de doelgroep 16 t/m 23 jaar die vragen rondom zelfstandigheid, wonen en werk oppakken. Expertise opgebouwd vanuit het 1000-jongerenplan is voorhanden. Ook maken we gebruik van bewezen effectieve methodieken, zoals de vertrektraining.

Ouderschap na scheiden

Onze specialisten op het gebied van scheiden bieden coaching en ondersteuning na het beëindigen van een relatie. Samen met ouders werken we aan een goed contact en omgangsregeling in het belang van de kinderen.

Behandelen en wonen:

Wanneer een kind of jongere (tijdelijk) niet thuis kan wonen kijken we eerst naar de mogelijkheden van een zo veel mogelijk gezinsgelijkende situatie. Dit kan een pleeggezin, netwerkgezin of gezinshuis zijn. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van tijdelijke opvang in combinatie met behandeling; van deeltijd tot zeer intensief. Terugkeer naar huis is altijd het doel. Daarom is de behandeling gericht op zowel kind als gezin.

Tot slot kan, door een crisissituatie, ondersteuning in het gezin op zeer korte termijn nodig zijn. Hiervoor heeft Trias mogelijkheden op het gebied van crisispleeggezinnen/crisisopvanggroep en/of spoedeisende zorg, wat een vorm is van intensieve, kortdurende ambulante ondersteuning thuis.

Aanmelding loopt via de gemeente, via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook kan een (huis)arts of jeugdbescherming verwijzen naar Trias, via:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adresgegevens Trias:

Hoofdlocatie:

Emmawijk 11

8011 CM Zwolle

tel: (038) 456 46 00

Zie voor meer informatie onze website: www.trias-groep.nl

Locatie Ivoor Raalte:

Raarhoeksweg 34b

8102 SZ  Raalte

tel: (038) 456 46 00

 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.