Peuter Plus Groep

PeuterPlus Groep

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen uniek manier. Soms heeft een kind, extra ontwikkelingsstimulering nodig. 

PeuterPlus Groep geeft niet alleen aandacht aan de taalontwikkeling (VVE), maar aan alle ontwikkelingsgebieden. Door de kleine groep (max. 7 kinderen) is er meer tijd voor individuele  ontwikkelingsstimulering.

Het team van de PeuterPlus Groep vormt door middel van observatie, diagnostiek en behandeling een zo volledig mogelijk beeld van het kind. Vervolgens wordt doelgerichte ontwikkelingstimulering en behandeling  ingezet aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan.

Binnen de PeuterPlus Groep wordt er o.a. gewerkt met:

 • VVE methode Uk en Puk.
 • Nederlands met Gebaren (NmG)
 • Leespraat
 • Sensorische Informatieverwerking
 • Interactief Voorlezen
 • Geef me de Vijf

 foto_puzzel.jpg

Samenwerking met Kinderopvang KOOS

De PeuterPlus Groep is gehuisvest op de prachtige locatie van Ivoor bij Kinderopvang KOOS.  Een prachtige landelijke locatie, waar de kinderen heerlijk buiten in de natuurlijk aangelegde speeltuin  kunnen spelen of in de stallen dieren kunnen aaien en knuffelen. De kinderen spelen buiten en in de hal met de kinderen van de kinderopvang.  Daarnaast is een combinatieplek mogelijk, dit wil zeggen dat kinderen bijvoorbeeld voor extra ontwikkelingsstimulering en behandeling de ochtend op de PeuterPlus Groep komen en ‘s middags naar de reguliere kinderopvang gaan.  Samen met de Kinderopvang KOOS (locatie Bengel) werken we thema’s, waarbij de kinderen van de PeuterPlus Groep en de kinderen van Kinderopvang KOOS aan gezamenlijke activiteiten meedoen.

 

Multi Disciplinair team

Binnen de PeuterPlus Groep wordt multidisciplinair gewerkt:

 • Logopedist
 • Kinderergotherapeut
 • Kinderfysiotherapeut
 • Orthopedagoog/GZ psycholoog
 • Arts (AVG)

Deze behandelaars  observeren en behandelen het kind.  Dit gebeurt individueel of op de groep.  De persoonlijk begeleidsters en andere behandelaars zien van elkaar hoe zij het kind behandelen en kunnen dit dan zelf toepassen.  Zo worden alle ontwikkelingsgebieden van het kind gedurende de dag door geobserveerd en gestimuleerd. Ieder kind wordt besproken in een ondersteuningsplan bespreking samen met ouders. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken, doelen geevalueerd en worden doelen samen met ouders opgesteld.

Het team van de PeuterPlus Groep betrekt overige behandelaars van het kind, bij het multidisciplinair overleg.  Zij worden hiervoor uitgenodigd, zodat alle betrokken behandelaars samen een zo volledig mogelijk beeld hebben over de ontwikkelingsstimulering en behandeling van het kind.

 foto_tekenen.jpg

Samen werken naar onderwijs

Kinderen die naar de PeuterPlus Groep gaan hebben allemaal een onderwijs perspectief.  Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft ieder kind recht op onderwijs. De PeuterPlus Groep biedt vroegtijdige ontwikkelingsstimulering en behandeling.  Het team van de PeuterPlus Groep geeft aan welke  basisvoorwaarden er nodig zijn voor het kind in het onderwijs om zich goed te ontwikkelt. We werken samen met de basisscholen, zo wordt de intern begeleider van de basisschool uitgenodigd, om in een vroeg stadium mee te denken. Op deze manier kunnen we de overgang van PeuterPlus Groep naar onderwijs zo soepel mogelijk  laten verlopen.

 

Samen met ouders

Het team van de PeuterPlus Groep hecht veel waarde aan de samenwerking met ouders.                      ’s Ochtends en ’s middags wordt het kind door de ouder  gebracht en gehaald. Dan is er een kort evaluatiemoment over hoe het thuis gaat en hoe de dag op de PeuterPlus Groep is verlopen. Ouders worden actief bij de behandeling van het kind betrokken. Ouders worden gemiddeld 1x per 6 weken uitgenodigd  om bij de behandeling aanwezig te zijn. Zij worden op hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun kind en krijgen advies over de manier waarop zij hun kind thuis het beste kunnen  stimuleren, zodat de ontwikkeling zo optimaal mogelijk wordt gestimuleerd.

Speciale zorg of medische handelingen:

De persoonlijk begeleidsters van de PeuterPlus Groep zijn deskundig opgeleid  in het uitvoeren van medische handelingen. Bijvoorbeeld het geven van sondevoeding en het toedienen van medicatie (via de sonde).

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer weten over de PeuterPlus Groep?

Graag een keer komen kijken of uw kind aanmelden?

U bent van harte welkom!

PeuterPlus Groep Raalte

Raarhoeksweg 34 C

8102 SZ Raalte

T: 06 22 28 97 20 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden:

De PeuterPlus Groep is geopend op:

Maandag:           8.30 tot 12.00 en/of 12.00 of 15.00 uur

Dinsdag:              8.30 tot 12.00 en/of 12.00 of 15.00 uur

Donderdag:       8.30 tot 12.00  en/of 12.00 of 15.00 uur

Net als regulier peuterwerk is de PeuterPlus Groep gesloten tijdens schoolvakanties.

Om een goed beeld van het kind te krijgen is een minimum afname van 2 dagdelen verplicht.