Koos

KOOS is een organisatie voor kinderopvang in de regio Salland. In de gemeente Raalte, Olst en Apeldoorn bieden wij kinderopvang aan in kinderdagverblijven en accommodaties voor buitenschoolse opvang.

KOOS heeft bij Ivoor een kindercentrum met drie groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 8 jaar.

Natuur en buiten is het thema van dit kindercentrum. Kinderen kunnen er heerlijk buiten spelen en zelfs buiten slapen in speciaal hiervoor ontwikkelde ledikanten. Door de dag heen zou er o.a worden gezongen, geknutseld, binnen en buiten gespeeld of een spel gedaan. Zo zou het kind zich ontwikkelen in de motoriek, de spraak en op sociaal vlak. Vanuit het kinderdagverblijf kunnen de reguliere kinderen ook gebracht en gehaald worden naar peuterspeelzaal Ziezo. Hier wordt nauw mee samengewerkt. De BSO kan op deze grote locatie na schooltijd zich ontladen. Rustig aan tafel een activiteit doen of er op uit naar buiten. Vuurtje maken bij het kampvuur, knuffelen met de dieren, de moestuin verzorgen, appelmoes maken en nog veel meer.

KOOS wil met de ander participanten van Ivoor intensief samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijk activiteiten uit te voeren en gezamenlijk gebruik van ruimtes.

Nieuwsgierig geworden? Bel gerust en kom eens langs!

Binnen heel KOOS bij de kinderdagverblijven vindt de opvang plaats in groepen van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Bij de buitenschoolse opvang zijn de groepen groter, maar wordt er wel verschil gemaakt tussen de ‘jongste’ en de ‘oudste’ basisschoolleerlingen.

KOOS werkt uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Ook kleinschalige opvang, bij de gastouder of vraagouder thuis, wordt door KOOS geboden. Het Gastouderbureau (GOB) bemiddelt tussen gast- en vraagouders en zorgt dat de kwaliteit van de opvang voldoet aan de eisen die daarvoor gesteld zijn.