Samenwerkings kalender

Adviesgroep overleg

Een keer in de zes weken met Landstede, KOOS, Zozijn en Trias

Datum:

Dag:

Tijd:

Cursus beoordelen en begeleiden

(uitgesteld tot aan het nieuwe kwalificatiedossier)

Sesamstraatproject

(nog in bespreking met Evelien Lammers Heidi Toonk en Jurgen vd Meulen)

De opleiding V&V komt misschien weer met een Sesamstraatvoorstelling naar Ivoor, maar het kan ook zijn dat de kinderen van Ivoor naar Landstede komen om de voorstelling te bekijken

Datum:

Dag:

Tijd:

Sociale activering ????

Nog in bespreking

In het kader van de LWP sociale activering bezoeken een aantal V&V klassen Rustiek.

De volwassen studenten Helpende Zorg en Welzijn werken schoolperiode 1 aan de lwp:

Ondersteunen bij (sociale) activiteiten.

De groep gaat als voorbereiding op de activiteit op excursie naar de groep Rustiek van Zozijn.

Daarna gaan enkele studenten een activiteit voorbereiden en in overleg met de begeleider en docent een datum plannen om de activiteit uit te voeren.

Datum:

Dag:

Tijd:

Beroepsbeeld / beroepsoriëntatie:

Michael van der Ree en Bertus Marsman

Of Francien Netten en ellen van Heun

De 1e jaars studenten van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Verzorging en verpleging werken aan de opdrachten: Beroepsbeeld en beroepsoriëntatie.

In het kader van deze opdrachten oriënteren de studenten zich op de versschillende doelgroepen.

De lessen worden zoveel mogelijk op Ivoor gepland.

Studenten kunnen met gerichte vragen naar de partners van Ivoor.

Per groep kan een gastles aangevraagd worden bij de partners.

Per groep kunnen de studenten dmv een korte rondleiding een indruk krijgen van de doelgroep.

Datum:

Dag:

Tijd:

Kinder activiteiten dag

SportEve organiseert ook deze maand een sport & spelmiddag voor het logeerhuis van Zozijn.

Datum: 15 april

Dag: Woensdag

Tijd: 14.00-15.30

Vergeten groentes kweken

Bastiaan Dorgelo

De opleiding Groen&Dier gaat vergeten groentes verbouwen. Het voorkweken zal in de kassen van Ivoor gebeurt in nauwe samenwerking met de dagbesteding van Zozijn. Buiten perceel winterklaar maken

Sport & spelmiddag

SportEve organiseert ook deze maand een sport & spelmiddag voor het logeerhuis van Zozijn.

Datum:

Dag: Woensdag

Tijd: 14.00-15.30

Helpen bij het paardrijden

Stagiaires bij KindActief helpen weer bij de paardrijlessen.

Samen zingen

Rustiek gaan 1x per maand liedjes zingen samen met de kinderen van KOOS