Home

Woensdagmiddag 16 december organiseren Landstede studenten van de opleiding HZW de kersviering voor alle gebruikers van Ivoor. Een levende kerststal en diverse op de doelgroep afgestemde activiteiten.

Opgeven kan via de begeiders van KOOS, Trias, Zozijn en de Peuterplusgroep.

Kinderen die op de BSO zitten en deze dag geen opvang hebben kunnen toch komen! Heb je zin Geef dit dan door aan Michel of Ilse. Zij geven het door aan de Landstede studenten